.

Storitve PREGLEDA in PREDELAVE materialov ter končnih izdelkov

Kaj je pregled izdelka?

Ključni element kontrole kakovosti je kakovostni pregled glede na specifikacije oziroma zahteve, s katerimi potrdimo ustrezno kakovost v različnih fazah proizvodnega procesa. Kontrolni pregled materialov namenjenih vgradnji v vaš končni proizvod, preden material zapusti dobaviteljeve prostore je dodatni učinkovit način s katerim lahko preprečite težave s kakovostjo materiala in težav v oskrbni verigi kot posledica.

V primeru ko dobavljeni material v celoti ali delno ne ustreza vašim specifikacijam ga kot takšnega brez predhodnega pregleda, sortiranje ali dodatne predelave ne morete vgraditi v končni izdelek saj v nasprotnem primeru tvegate odpoved ali reklamacijo vašega proizvoda. 

Da pa neskladni material ne bi motil vašega delovnega procesa pa vam v podjetju BIZO zagotavljamo kakovostne storitve pregleda, sortiranja ali predelave materiala.

Izkušeni sodelavci z več kot 25 let izkušenj, pridobljenih v največjih slovenskih izvozni podjetjih, na področju upravljanja, planiranja in zagotavljanja kakovosti, se popolnoma zavedamo pomena kakovosti  izdelkov pred vgradnjo v končni proizvod zato vam podjetje BIZO ponuja:

Storitve Pregledovanja in Razvrščanja

Imate težavo s kakovostjo in potrebujete ekipo, ki bo razvrstila in pregledala vaše dele, material, izdelke, polizdelke?. Naši strokovno usposobljeni sodelavci  preverijo vaš izdelek glede na VAŠE SPECIFIKACIJE.

Storitve predelave

Imate slabe izdelke, polizdelke in jih takoj potrebujete vendar jih brez dodatne predelave ni mogoče uporabiti? V naših prostorih omogočamo manjše preproste predelave glede na VAŠE SPECIFIKACIJE.

Bizo storitve Pregledovanja in Razvrščanja

Inženiring Zagotavljanja Kakovosti

Mogoče Vaš projekt zahteva dodatno osebje, vendar ne želite najeti drugega zaposlenega za polni delovni čas.

V sodelovanju z našimi zunanjimi sodelavci lahko podjetje BIZO zagotavlja usposobljene sodelavce in vire, kjer jih potrebujete in kadar jih potrebujete za preverjanje in popravljanje kakovosti izdelkov in procesov. Zagotavljamo visoko strokovno znanje na področju tehničnega upravljanja projektov in storitev:

- zastopanje vaših interesov v primeru reklamacij

- izvajanje auditiov pri vaših dobaviteljih

- prevzem in skladiščenje neskladnih materialov

- risk managament

- analiza vzrokov skupaj z uvajanjem/preverjanjem ukrepov

- priprava kontrolnih planov

Bizo Inženiring Zagotavljanja Kakovosti